TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước, chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội. Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) do Bộ Quốc phòng thực hiện … Continued

CÁC ĐƠN VỊ MAY ĐỒNG PHỤC TẠI MATTANA

Hỗ Trợ Trực Tuyến