Hiển thị 10 sản phẩm. Sắp xếp theo

 • khan-bamboo-mau-vang2Thêm vào giỏ hàng
  - Mã sản phẩm:

   + Khăn tắm - HHK43150370510664

   + Khăn mặt - HHK43150370110604

   + Khăn tay - HHK43150370610544

  - Màu sắc: màu vàng
  - Chất liệu: 60% cotton - 40% bamboo
  - Kích thước và giá sản phẩm:
   + Khăn tắm 65x120 cm : 195.000 VNĐ
   + Khăn mặt 34x78 cm: 65.000 VNĐ
   + Khăn tay 28x42 cm: 35.000 VNĐ

  KHĂN BAMBOO MÀU VÀNG

  35.000 ₫
 • khan-bamboo-mau-hong2Thêm vào giỏ hàng
  - Mã sản phẩm:

   + Khăn tắm - HHK63150370510694

   + Khăn mặt - HHK63150370110634

   + Khăn tay - HHK63150370610574

  - Màu sắc: màu hồng
  - Chất liệu: 60% cotton - 40% bamboo
  - Kích thước và giá sản phẩm:
   + Khăn tắm 65x120 cm : 195.000 VNĐ
   + Khăn mặt 34x78 cm: 65.000 VNĐ
   + Khăn tay 28x42 cm: 35.000 VNĐ

  KHĂN BAMBOO MÀU HỒNG

  35.000 ₫
 • khan-bamboo-mau-xanh-ngoc2Thêm vào giỏ hàng
  - Mã sản phẩm:

   + Khăn tắm - HHK20150370510674

   + Khăn mặt - HHK20150370110614

   + Khăn tay - HHK20150370610554

  - Màu sắc: xanh ngọc
  - Chất liệu: 60% cotton - 40% bamboo
  - Kích thước và giá sản phẩm:
   + Khăn tắm 65x120 cm : 195.000 VNĐ
   + Khăn mặt 34x78 cm: 65.000 VNĐ
   + Khăn tay 28x42 cm: 35.000 VNĐ
   

  KHĂN BAMBOO MÀU XANH NGỌC

  35.000 ₫
 • khan-bamboo-mau-xanh-ve2Thêm vào giỏ hàng
  - Mã sản phẩm:

   + Khăn tắm - HHK33150370510684

   + Khăn mặt - HHK33150370110624

   + Khăn tay - HHK33150370610564

  - Màu sắc: xanh ve
  - Chất liệu: 60% cotton - 40% bamboo
  - Kích thước và giá sản phẩm:
   + Khăn tắm 65x120 cm : 195.000 VNĐ
   + Khăn mặt 34x78 cm: 65.000 VNĐ
   + Khăn tay 28x42 cm: 35.000 VNĐ

  KHĂN BAMBOO MÀU XANH VE

  35.000 ₫
 • khan-cotton-nontwist-mau-xanh-ve2Thêm vào giỏ hàng
  - Mã sản phẩm:

   + Khăn tắm - MHK94150020508433

   + Khăn mặt - MHK94150020108442

   + Khăn tay - MHK94150020608451

  - Màu sắc: xanh ve
  - Chất liệu: 100% cotton nontwist
  - Kích thước và giá sản phẩm:
   + Khăn tắm 65x120 cm : 125.000 VNĐ
   + Khăn mặt 40x75 cm: 45.000 VNĐ
   + Khăn tay 30x42 cm: 25.000 VNĐ
   

  KHĂN COTTON NONTWIST MÀU XANH VE

  25.000 ₫
 • khan-cotton-nontwist-mau-hong2Thêm vào giỏ hàng
  - Mã sản phẩm:

   + Khăn tắm - MHK94150020508433

   + Khăn mặt - MHK94150020108442

   + Khăn tay - MHK94150020608451

  - Màu sắc: màu hồng
  - Chất liệu: 100% cotton nontwist
  - Kích thước và giá sản phẩm:
   + Khăn tắm 65x120 cm : 125.000 VNĐ
   + Khăn mặt 40x75 cm: 45.000 VNĐ
   + Khăn tay 30x42 cm: 25.000 VNĐ

  KHĂN COTTON NONTWIST MÀU HỒNG

  25.000 ₫
 • khan-cotton-nontwist-mau-xanh-ngoc2Thêm vào giỏ hàng
  - Mã sản phẩm:

   + Khăn tắm - MHK94150020508433

   + Khăn mặt - MHK94150020108442

   + Khăn tay - MHK94150020608451

  - Màu sắc: xanh ngọc
  - Chất liệu: 100% cotton nontwist
  - Kích thước và giá sản phẩm:
   + Khăn tắm 65x120 cm : 125.000 VNĐ
   + Khăn mặt 40x75 cm: 45.000 VNĐ
   + Khăn tay 30x42 cm: 25.000 VNĐ

  KHĂN COTTON NONTWIST MÀU XANH NGỌC

  25.000 ₫
 • khan-soybean-mau-vang-2Thêm vào giỏ hàng
  - Mã sản phẩm:

   + Khăn tắm - HHK43150030510644

   + Khăn mặt - HHK43150030110584

   + Khăn tay - HHK43150030610524

  - Màu sắc: màu vàng
  - Chất liệu: 70% cotton - 30% soybean
  - Kích thước và giá sản phẩm:
   + Khăn tắm 65x130 cm : 275.000 VNĐ
   + Khăn mặt 34x80 cm: 79.000 VNĐ
   + Khăn tay 25x50 cm: 39.000 VNĐ

  KHĂN SOYBEAN MÀU VÀNG

  39.000 ₫
 • khan-soybean-mau-xanh-reu2Thêm vào giỏ hàng
  - Mã sản phẩm:

   + Khăn tắm - HHK36150030510654

   + Khăn mặt - HHK36150030110594

   + Khăn tay - HHK36150030610534

  - Màu sắc: Xanh rêu
  - Chất liệu: 70% cotton - 30% soybean
  - Kích thước và giá sản phẩm:
   + Khăn tắm 65x130 cm : 275.000 VNĐ
   + Khăn mặt 34x80 cm: 79.000 VNĐ
   + Khăn tay 25x50 cm: 39.000 VNĐ

  KHĂN SOYBEAN MÀU XANH RÊU

  39.000 ₫
 • mThêm vào giỏ hàng
  - Mã sản phẩm:

   + Khăn tắm - MHK94150020508433

   + Khăn mặt - MHK94150020108442

   + Khăn tay - MHK94150020608451

  - Màu sắc: màu trắng
  - Chất liệu: 100% cotton nontwist
  - Kích thước và giá sản phẩm:
   + Khăn tay 30x42 cm: 25.000 VNĐ
   + Khăn mặt 40x75 cm: 45.000 VNĐ
   + Khăn tắm 65x120 cm : 125.000 VNĐ

  KHĂN COTTON NONTWIST MÀU TRẮNG

  25.000 ₫

CÁC ĐƠN VỊ MAY ĐỒNG PHỤC TẠI MATTANA

Hỗ Trợ Trực Tuyến